Main Menu
 

SPOLEČNOST PŘÁTEL MUZEA HLUČÍNSKA

Veřejná podpora občanskému sdružení

Otevřený dopis

občanům měst a obcí Hlučínska

Motto:

 

Hlučínsko není pouze zeměpisný pojem. Je to fenomén se specifickou historií, která vtiskla regionu a jeho obyvatelstvu jedinečnou podobu. Aby si Hlučínsko uchovalo svoji identitu, musí se stát předmětem zájmu rozumných lidí různých profesí a generací, kteří jsou ochotni se nezištně angažovat v jeho prospěch.

(ze stanov občanského sdružení)

Vážení spoluobčané,

jménem přípravného výboru občanského sdružení Společnost přátel Muzea Hlučínska si Vás dovolujeme oslovit tímto otevřeným dopisem.

V přetechnizované době sílící globalizace, kdy se stírají regionální specifika a zvláštnosti, jsme se rozhodli založit občanské sdružení, jehož hlavním cílem je uchovat originální identitu hlučínského regionu ve všech různých podobách (zvyky, tradice, historie, folklor, materiální dědictví apod. …). Společným jmenovatelem všech námi plánovaných aktivit je osvěta a šíření správného povědomí o Hlučínsku nejen pro návštěvníky, ale především u místních obyvatel. Aktivitami, jimiž chceme naplňovat tento záměr, bude mimo jiné vydávání vlastivědného sborníku, podpora vzniku stálé expozice věnované celému Hlučínsku, pořádání diskuzních fór, přednášek, exkurzí apod. Jsme si vědomi toho, že je zapotřebí oslovit zvláště nastupující mladou generaci, jejímž úkolem bude předat „dědictví otců“.

 

Domníváme se, že živou tvůrčí společnost a její identitu mohou uchovat pro příští generace pouze lidé, kteří si hájí vlastní tradici, kořeny a smysluplně je rozvíjejí. Protože tyto ideje prosazuje Muzeum Hlučínska, rozhodli jsme se jako jeho příznivci pro název našeho občanského sdružení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“. Jsme sdružení nepolitické. Chceme dosahovat našich cílů ve vzájemné spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska jako jeho dobrý partner a pomocník. Předmětem našeho zájmu bude rovněž otevřená spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi všeobecně, společenskými organizacemi apod. Chceme systematicky komunikovat s občany za účelem zachování dědictví materiálního (pomoc Muzeu Hlučínska při sběru exponátů) i duchovního (uchování autentických výpovědí a vzpomínek pamětníků).

 

Vážení občané, pokud jsou vám blízké tyto ideje, dovolujeme si vás požádat o podpis, kterým vyjádříte veřejnou podporu programu našeho občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“.

 

Jménem občanského sdružení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“ členové přípravného výboru:

 

Jiří Siostrzonek Hlavní 130, 747 06 Opava 6

 

Josef Barták Promenádní 1, 748 01 Hlučín

 

Jiří Neminář Píšť 219, 747 18

My níže podepsaní občané vyjadřujeme veřejnou podporu programu občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“.

formulář pro tisk (Určeno pro příznivce, kteří se nezapisují do seznamu přes internet, ale zapisují se fyzicky do vytištěného formuláře). Podepsaný formulář je nutno odevzdat na informační centrum Hlučín (hlučínský zámek)

 

 Vyplnění veřejné podpory
(nebude zvěřejněn!)
* Povinný údaj


 Podepsaní
Celkem podpisů:
263 Podpisů
Jméno, Příjmení (včetně titulu) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, obec)
Charlota Ostárová Na Krásné vyhlídce 9, 748 01 Hlučín
Štěpán Drobík Cihelní, 4, 74801, Hlučín
Rita Münsterová Strmá 1/566 747 14 Ludgeřovice
Aneta Chlebišová Kosmonautů 20, 74801 Hlučín
Bernard Ostárek, Ing. Na Krásné vyhlídce 9, 748 01 HLUČÍN
Marie Drobíková Cihelní 4, 74801 Hlučín
Matěj Ostárek Na Krásné vyhlídce 9, 748 01 Hlučín
Daniela Drobíková Cihelní 4, 74801 Hlučín
Ing. Aleš Hanslík Dělnická 1576/38, 748 01 Hlučín
PhDr. Marta Šrámková M. Steyskalové 70, 616 00 Brno
Daniela Baštová Žlebská 1623, praha 9
Beáta Ostárková Na Krásné vyhlídce 9, 748 01 Hlučín
Tereza Havelková Dis. Na Pěníku 433, 397 01 Písek
Luboš Velecký Střelecká 378, 69142 Valtice
Ing.arch.Pavel Nasadil Vinařská 1136/3, 170 00 Praha 7
Ing. arch. Eliška Macková U Oblouku 12, Ostrava - Poruba
Ing. arch. Jiří Stejskalík Palkovice 191, 739 41 Palkovice
Pavel JANÁS 739 14 OSTRAVICE 230
Ing.arch. Jiří Halfar Gen. Vlachého, 747 62 Mokré Lazce
Mgr.Antonín Plinta Dr.E.Beneše 24, 748 01 Hlučín