Main Menu
 

SPOLEČNOST PŘÁTEL MUZEA HLUČÍNSKA

Veřejná podpora občanskému sdružení

Otevřený dopis

občanům měst a obcí Hlučínska

Motto:

 

Hlučínsko není pouze zeměpisný pojem. Je to fenomén se specifickou historií, která vtiskla regionu a jeho obyvatelstvu jedinečnou podobu. Aby si Hlučínsko uchovalo svoji identitu, musí se stát předmětem zájmu rozumných lidí různých profesí a generací, kteří jsou ochotni se nezištně angažovat v jeho prospěch.

(ze stanov občanského sdružení)

Vážení spoluobčané,

jménem přípravného výboru občanského sdružení Společnost přátel Muzea Hlučínska si Vás dovolujeme oslovit tímto otevřeným dopisem.

V přetechnizované době sílící globalizace, kdy se stírají regionální specifika a zvláštnosti, jsme se rozhodli založit občanské sdružení, jehož hlavním cílem je uchovat originální identitu hlučínského regionu ve všech různých podobách (zvyky, tradice, historie, folklor, materiální dědictví apod. …). Společným jmenovatelem všech námi plánovaných aktivit je osvěta a šíření správného povědomí o Hlučínsku nejen pro návštěvníky, ale především u místních obyvatel. Aktivitami, jimiž chceme naplňovat tento záměr, bude mimo jiné vydávání vlastivědného sborníku, podpora vzniku stálé expozice věnované celému Hlučínsku, pořádání diskuzních fór, přednášek, exkurzí apod. Jsme si vědomi toho, že je zapotřebí oslovit zvláště nastupující mladou generaci, jejímž úkolem bude předat „dědictví otců“.

 

Domníváme se, že živou tvůrčí společnost a její identitu mohou uchovat pro příští generace pouze lidé, kteří si hájí vlastní tradici, kořeny a smysluplně je rozvíjejí. Protože tyto ideje prosazuje Muzeum Hlučínska, rozhodli jsme se jako jeho příznivci pro název našeho občanského sdružení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“. Jsme sdružení nepolitické. Chceme dosahovat našich cílů ve vzájemné spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska jako jeho dobrý partner a pomocník. Předmětem našeho zájmu bude rovněž otevřená spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi všeobecně, společenskými organizacemi apod. Chceme systematicky komunikovat s občany za účelem zachování dědictví materiálního (pomoc Muzeu Hlučínska při sběru exponátů) i duchovního (uchování autentických výpovědí a vzpomínek pamětníků).

 

Vážení občané, pokud jsou vám blízké tyto ideje, dovolujeme si vás požádat o podpis, kterým vyjádříte veřejnou podporu programu našeho občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“.

 

Jménem občanského sdružení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“ členové přípravného výboru:

 

Jiří Siostrzonek Hlavní 130, 747 06 Opava 6

 

Josef Barták Promenádní 1, 748 01 Hlučín

 

Jiří Neminář Píšť 219, 747 18

My níže podepsaní občané vyjadřujeme veřejnou podporu programu občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“.

formulář pro tisk (Určeno pro příznivce, kteří se nezapisují do seznamu přes internet, ale zapisují se fyzicky do vytištěného formuláře). Podepsaný formulář je nutno odevzdat na informační centrum Hlučín (hlučínský zámek)

 

 Vyplnění veřejné podpory
(nebude zvěřejněn!)
* Povinný údaj


 Podepsaní
Celkem podpisů:
252 Podpisů
Jméno, Příjmení (včetně titulu) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, obec)
Beáta Ostárková Na Krásné vyhlídce 9, 748 01 Hlučín
Tereza Havelková Dis. Na Pěníku 433, 397 01 Písek
Luboš Velecký Střelecká 378, 69142 Valtice
Ing.arch.Pavel Nasadil Vinařská 1136/3, 170 00 Praha 7
Ing. arch. Eliška Macková U Oblouku 12, Ostrava - Poruba
Ing. arch. Jiří Stejskalík Palkovice 191, 739 41 Palkovice
Pavel JANÁS 739 14 OSTRAVICE 230
Ing.arch. Jiří Halfar Gen. Vlachého, 747 62 Mokré Lazce
Mgr.Antonín Plinta Dr.E.Beneše 24, 748 01 Hlučín
Miroslav Herold Altenberger-Dom-Str. 215a, 51467 Bergisch Gladbach, Deutschland
PhDr. Jiří Juchelka Krnovská 25, Opava 746 01
Jan, Vycudilik Josef-Maier-Str. 61, D 88682 Salem
Bc. Lenka Bittnerová Slavkov
Jan Katolický, Mgr. Družby 13 , 747 28 Štěpánkovice
Eva Rinková Ing. Štěpánkovická 8,747 21 Kravaře
Mgr. Šárka Peškarová Na Chromině 39,74716 Hať
PhDr.Benešová Emilie Vinohradská 53A, 748 01 Hlučín
Univ. prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. M. Steyskalové 70, 616 00 Brno
Kateřina Korchanová Na chromině 20A, 747 16 Hať
Ing. Zdenka Prymusová Gajdošova 14, Ostrava 702 00